ÀLBUM PRO FUSTA

Portada amb fusta. Dos colors a escollir

Llom i trasera amb el mateix material

Combina amb poli-pells i tèxtils

Acabat amb llom rodó

Et proposem els següents materials