Des d’Art Violeta donem la possibilitat de realitzar el pagament dels nostres serveis mitjançant la plataforma online de pagament amb targeta.

Introdueix la quantitat a pagar i una referència identificativa de l’operació. (Nom, Número de factura, etc.)

Desde Art Violeta damos la posibilidad de realizar el pago de nuestros servicios mediante la plataforma online de pago con tarjeta.

Introduce la cantidad a pagar y una referencia identificativa de la operación. (Nombre, Número de factura, etc.)